2013/2014

PINOKKIO

Salvu Werwer

SALVU WERWER - Divertiment u Dahq

Salvu Werwer qed jitwerwer  fl-Istitut Kattoliku

L-ewwel produzzjoni wara s-success miksub bil-Pantomima ta dis-sena PINOKKIO mil-Kumpanija Teatru Rjal kienet il-kummiedja brillanti ta' Louis Buttigieg SALVU WERWER qed jitwerwer.

Il-parti ta' Salvu Werwer giet interpretata mill-bravu Toni Busuttil li ukoll kellu f'idejh id-direzzjoni. Flimkien mieghu hadu sehem  Ina Robinich, Simon Curmi, Ray Abdilla, Simone Zammit, Tania Bartolo, Brian Farrugia, Bernice Darmanin, Dominic Cini u Alan Falzon.


Just Musicals 6

Just Musicals 6 - Tribute to Golden Voices

Il-kumpanija Teatru Rjal bhalissa tinsab fl-aqwa tal-preparazzjoni ghall-kuncert annwali taghha fis-sensiela Just Musicals li se jsir fl-Istitut Kattoliku, il-Furjana, fid-29 u 30 ta Marzu 2014.
Din is-serata ghandha tkun holqa ohra fil-kullana ta' kuncerti JUST MUSICALS li din il-kumpanija taghtina kull sena. Din is-sena t-tema tal-kuncert se tfakkarna f’vucijiet mill-isbah kemm lokali kif ukoll internazzjonali, li sfortunatament illum m’ghadhomx maghna.
Uhud mill-aqwa kantanti Maltin se jaghtu gieh lil Dominic Grech (Tramps) Sammy Bartolo (New Cuorey) u Tony Gauci (il-Kampanjol). Fit-tieni parti tal-programm naraw u nisimghu siltiet minn West Side Story, muzika ta' Andrew Lloyd Weber u l-ahhar u l-itwal parti tas-serata tkun dedikata ghall-musical eccezzjonali  Priscilla.... Queen of the Desert.
Jiehdu sehem il-kantanti: Neville Refalo, Leontine, Janvil, Tiziana, Glen Vella, Dorothy Bezzina, Bartolo Sisters, Debbie Scerri, Lawrence Gray, Ivan Debattista, Mark Tonna u Dominic Cini. L-arrangamenti muzikali huma ta' Joe Brown.
Booking miftuh online fuq www.kumpanijateatrurjal.com jew booking Office, Bar tal-Istitut Kattoliku, u Pawlu Testa Travel (21223340).

JUST MUSICALS 6 - SINGERS BIOGRAPHY

Singers Biography

Click on the right columm the name of the singer you like to know his biography.

 

F'dis-sezzjoni wiehed jista jsib il-Biografija ta dawk kollha li qed jiehdu sehem f'dan il-Kuncert - Ghafas fuq il-lemin il-kantant li tixtieq tara il-biografija tieghu.

 

 

Kumpanija Teatru Rjal
133, G'Mangia Hill,
G'Mangia PTA 1311
Malta
T: (+356) 21223340
T: (+356) 27223340
M: (+356) 99476468
info@kumpanijateatrurjal.com
In association with
Pawlu Testa Travel
 

Copyright © 2009 Kumpanija Teatru Rjal · All Rights Reserved

Design by ZigPress